Návod na použitie Albi ceruzky

Zapnutie a vypnutie ceruzky 

Zapnutie
Ceruzku zapnete dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, kým nezaznie uvítací tón.

Vypnutie
Ceruzku vypnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, kým nezaznie vypínací tón. Z dôvodu šetrenia batérií sa ceruzka po 3 minútach nečinnosti automaticky vypne.

Výber knihy
Zapnutou ceruzkou sa na prvej strane knihy dotknite ikony zapnutia . Elektronická ceruzka Albi prečíta uvítací text vrátane názvu knihy. Potom už môžete s ceruzkou ľubovoľne pracovať vnútri knihy.

 

 

Poznámka: Správne fungovanie vyžaduje, aby bol v hovoriacej ceruzke uložený audiosúbor príslušnej knihy. Ďalšie informácie nájdete v odseku Prevziať audiosúbor.

Ako označiť text 
Elektronickú ceruzku Albi priložte kolmo na obsah knihy (1), dotknite sa ho alebo po ňom zľahka prejdite. Zdvihnite ceruzku (2). Ceruzka potom nahlas prečíta obsah.

Pozor! Elektronickú ceruzku Albi nenechávajte na stránke príliš dlho, inak bude text čítať opakovane.

Pozor! Ceruzkou sa dotýkajte jemne, aby ste nepoškodili optický senzor.

 

Funkcie a ovládanie

Dotknite sa a čítajte

Dotknite sa ceruzkou textu, obrázka alebo ľubovoľnej ikony funkcie v audioknihe. Elektronická ceruzka Albi nahlas prečíta príslušný obsah.Ceruzkou sa dotýkajte pomaly a jemne, pretože spracúvanie načítaných optických údajov chvíľu trvá.​

Opakované čítanie
Ak chcete, aby vám ceruzka zopakovala príslušný súbor ešte raz, stlačte tlačidlo opakovania priamo na ceruzke alebo sa jednoducho znova dotknite obrázku alebo textu priamo v knihe. Pre opakovanie môžete tiež priamo použiť túto ikonu opakovania.

Nahrávanie zvuku 
Audiosúbory ku knihám si môžete nahrať sami pomocou magických štítkov alebo pomocou ikony nahrávania zvuku.

Hry 
Všetky knihy podporujú funkciu hier alebo kvízov. K dispozícii je niekoľko typov hier alebo kvízov. Hry alebo kvízy môžete aktivovať dotykom tejto ikony .

 

 

Ako s ceruzkou zaobchádzať

Ochrana elektronického výrobku
Toto zariadenie je elektronický výrobok. Chráňte ho pred vodou, vlhkom, vysokou teplotou a statickou elektrinou.

Nabíjanie elektronickej ceruzky
Na nabíjanie elektronickej ceruzky Albi používajte výhradne nabíjačku dodanú s výrobkom. Ceruzku môžete nabíjať aj pripojením k portu USB na počítači alebo notebooku. Nepoužívajte iné typy nabíjačiek.

Ceruzku nerozbíjajte!
Elektronická ceruzka Albi je navrhnutá v súlade s požiadavkami na bezpečnosť detí. Nepokúšajte sa ceruzku sami rozoberať. Rozobratie ceruzky je zároveň dôvodom zrušenia platnosti záruky.

Ochrana optického senzoru
Zabráňte nárazom do hrotu elektronickej ceruzky Albi a nevkladajte do nej ostré predmety. V opačnom prípade môže dôjsť k zničeniu optického senzora.

Dohľad dospelých
Deti mladšie ako 3 roky by mali ceruzku používať len pod dohľadom dospelých osôb.

 
 

CHCETE SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Zadajte súťažný kód z kartičky, a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny!

Kartička so súťažným kódom je v každej krabici s elektronickou ALBI ceruzkou. Kód je možné uplatniť iba raz, po vyplnení údajov budete zaradení do zlosovania o skvelé ceny!

SKVELÉ, KÓD JE V PORIADKU! TERAZ UŽ LEN VYPLŇTE ÚDAJE PRE ZAPOJENIE DO SÚŤAŽE!

Údaje označené hviezdičkou sú povinné *