Čo o Kúzelnom čítaní hovorí psychológ?

    

    

   

    Názor psychológa Mgr. Maroša Kuchtu z  

    Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov

 

Na základe môjho pozorovania a spätných väzieb od ľudí, ktorí sa dostali do kontaktu s hrami z edície „Kúzelné čítanie“ musím vysloviť veľmi pozitívne hodnotenie. Začal by som tým, že záujem a zvedavosť bola na každom „účastníkovi“ zjavná už predtým, ako som išiel niečo ukazovať, resp. prezentovať. Predpokladám, že to bolo vo veľkej miere z toho dôvodu, že išlo o niečo nové a priznám sa, že aj ja sám som už väčšinu z nich pripravil slovne na to, že je to niečo zaujímavé, o čom sa nakoniec aj sami presvedčili.

Ako veľké pozitívum vnímam aj to, že týmito hrami dokázali byť pohltené všetky vekové kategórie, deti i dospelí. U detí som to viac-menej očakával, u dospelých ma to však príjemne prekvapilo. Napadlo mi, že výhodou tejto hry je okrem iného aj to, že by rodičia so svojimi deťmi mohli tráviť viac času pri hre, keďže aj pre nich samotných je to pútavé. Mohlo by byť zaujímavé robiť z kvízov na jednotlivých stranách interaktívnych kníh štatistiky o výsledkoch, ktoré dieťa dosiahlo, prípadne zmerať si sily vo vedomostiach s ďalšími. Môžeme tak u detí prebudiť aj zdravú súťaživosť a docieliť tým motiváciu k nadobúdaniu nových vedomostí.

 

Ak sme niekedy hľadali spôsob, ako sa učiť zábavnou formou, tak
„Kúzelné čítanie“ je určite jednou z ciest.


Pri pozorovaní detí v hre s „Kúzelným čítaním“ som si všimol, že ich obrovská zvedavosť im navodila potrebu spoznať úplne všetko, čo sa v hre nachádza. Dalo sa tak vyhnúť tomu, že by sa vyhýbali tomu, čo pre nich nie je zaujímavé (čo sa bežne deje pri klasickom učení). Proces učenia, ktorý spočíva vo vštepovaní informácií a v ich následnom vybavovaní, u nich prebiehal úplne spontánne, a to tak, že preskúmali každý jeden obrázok a zvuk na danej strane a hneď na to si svoje vedomosti chceli otestovať v kvíze, ktorý je v ponuke na každej strane v rôznych variantoch. Ak sme niekedy hľadali spôsob, ako sa učiť zábavnou formou, tak „Kúzelné čítanie“ je určite jednou z ciest. Princíp, na akom je hra založená, môže pomôcť každému naučiť sa rôzne informácie nenásilnou formou.


Samostatný úryvok by som chcel venovať aj interaktívnemu peru. Aj keď je hra určená najmä pre deti, oceňujem, že jej vzhľad nie je príliš detský a pero pôsobí moderne a adekvátne aj pre dospelých, dá sa s ním pracovať ľahko a intuitívne a je vždy potrebné rátať s prekvapenými pohľadmi v súvislosti s tým, čo pero dokáže. Ja osobne tieto hry odporúčam najmä pre menšie deti (1. stupeň ZŠ), buď ako doplnenie vyučovacej hodiny v rámci jednotlivých predmetov (napr. Atlas sveta, Slovensko – Vlastiveda, Geografia; Svet zvierat – Prírodoveda, Biológia), alebo taktiež vo voľnom čase v školských kluboch, resp. doma. Pozitívnu spätnú väzbu som zaznamenal aj zo strany učiteľov, ktorí podobné aktivity pre svojich žiakov vítajú, keďže sami vedia, aké náročné je niekedy učivom žiakov zaujať. Pre celostnosť informácií podávaných takouto formou by bolo vhodné vytvoriť sady s rôznymi zameraniami, aby sa tieto hry dali využiť pre všetky oblasti vyučované v škole (na čom už spoločnosť ALBI intenzívne pracuje, ako som si mohol všimnúť v predajniach).


V dnešnej dobe sa stretávame u detí s tým, že sú pre nich lákavé tablety, mobily a ďalšie zariadenie dnešnej doby, ktoré vydávajú zvuky, blikajú, vždy sa tam niečo hýbe. Tradičný záujem o knihy sa vytráca a mladí ľudia sú dnes zvyknutí na to, že informácie majú k dispozícii cez internet ihneď po pár kliknutiach. Takýmto spôsobom sa dnes mnohí žiaci a študenti aj učia. Táto edícia hier ponúka kompromis medzi knihou a moderným svetom techniky, čím je možné sa dnešnej mládeži viac priblížiť a (to staré známe) „ísť s dobou“.

V rámci efektívneho učenia často aj my v našej práci, či už skupinovo alebo individuálne, odporúčame rôzne techniky učenia. Jednou z nich je kombinované zapájanie rôznych zložiek pamäte, vďaka čomu je možné si novú informáciu zapamätať rýchlejšie a spoľahlivejšie. Konkrétne, v tejto hre, mám na mysli paralelné využívanie zrakovej a sluchovej pamäte, čím sa efekt učenia znásobuje. Najlepšie na tom je, že dieťa to niekedy ako učenie ani nevníma. A okrem toho, že sa základné informácie naučí, môžeme u neho takýmto spôsobom vzbudiť záujem o ďalšie informácie z tejto oblasti, takže by to mohla byť cesta k budúcemu hlbšiemu poznaniu.

Čo by som uviedol ako maličké negatívum, je, že s jednou knihou sa deti nedokážu hrať celý deň a po nejakom čase už potrebujú zmenu. Takže musíme brať na vedomie, že „Kúzelné čítanie“ zrejme deti nebudú využívať pri hre počas celého dňa. Záleží však aj od veku dieťaťa. Čím staršie deti pracovali s hrou, tým kratšie pri tejto činnosti zotrvali.

Uzavriem to celé myšlienkou, že rodičia sa väčšinou snažia o to, aby ich deti mali okolo seba potrebné množstvo podnetov k tomu, aby sa správne rozvíjali vo všetkých smeroch. „Kúzelné čítanie“, od spoločnosti ALBI je pre to kvalitným materiálom a pevne verím, že takýto spôsob učenia a prijímania nových informácií sa bude v našej spoločnosti rozširovať."

 
 

CHCETE SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Zadajte súťažný kód z kartičky, a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny!

Kartička so súťažným kódom je v každej súprave elektronickej ceruzky s knižkou. Kód môžete použiť iba raz, po vyplnení údajov budete zaradení do zlosovania o skvelé ceny.
Podrobnosti súťaže nájdete TU.

SKVELÉ, KÓD JE V PORIADKU! TERAZ UŽ LEN VYPLŇTE ÚDAJE PRE ZAPOJENIE DO SÚŤAŽE!

Údaje označené hviezdičkou sú povinné *