Evka Kišová o knihe Rozmotaj si jazýček

Albi – Rozmotaj si jazýček

Na pulty našich obchodov práve prichádza nová, úžasná kniha. A keď úžasná, tak z viacerých dôvodov : je zábavná, vtipná, obsahovo bohatá, s krásnymi ilustráciami a ešte aj praktická. Do rečovej prípravy prináša nový rozmer interaktivity. Pre svoju jednoduchosť a rozmanitosť je vhodná pre všetky deti. Zároveň je aj výborným doplnkom logopedickej prípravy alebo prevencie, ktorá je tak pre deti oveľa zábavnejšia než doteraz a môže dieťatku spríjemniť čas ,,drilovania,, hlások.

Hlásky v knihe nasledujú v postupnosti podľa  náročnosti (ako ho využíva väčšina logopédov) a  zároveň  tak, aby pripravili  rečové orgány na zložitejšie L a R.  Autorky sa snažili zachovať v najvyššej možnej miere pravidlo nepoužívať náročnejšie hlásky pri nácviku jednoduchších.

Pri každej hláske je vysvetlené ako sa hláska tvorí (dotykom na veľké písmenko). Je tiež dodržaná postupnosť učenia hlásky od prípravných cvičení rečových orgánov (kruh s opičkou),  cez slabiky (kruh s papagájom) až po úroveň slov a viet v cvičeniach na celej strane a v úlohách. Autori sa snažili využívať precvičovanú hlásku v maximálnej možnej miere. Pri každej novej hláske je zaujímavá a jednoduchá básnička. Ďalšie veselé básničky a pesničky sú ale skryté aj na iných miestach v knihe. Tak si dieťatko nenásilnou formou precvičuje jednotlivé hlásky.

V knihe sa striedajú  rečové a nerečové  úlohy, ktoré dieťatko zaujmú a precvičujú čo treba primerane veku. Na jednotlivých stranách sa okrem výslovnosti môže dieťatko zdokonaliť aj v takých zručnostiach ako tvorba množného a jednotného čísla, rozlišovanie  ženského, mužského alebo stredného rodu, tvorba záporu, rozdeľovanie slov na slabiky a určovanie prvej hlásky v slove, rozlišovanie rečových aj nerečových zvukov sluchom, trénovanie pamäti.

Kniha je nápaditá aj využitím spojenia slov a obrázkov pri niektorých textoch, čo dáva dieťatku pocit, že vie čítať. Maľované čítanie je skvelou prípravou pre deti predškolského veku, kde im poskytne možnosť ,,čítať,, obrázky s knihou a zároveň pri písanom texte aj možnosť okamžitého a ľubovoľne krát opakovateľného počutia jednotlivých napísaných slov. Obľúbené komiksy pomôžu deťom zlepšiť vyjadrovacie schopnosti, trénujú pamäť a sú výbornou predčitateľskou prípravou.

Samotnou knižkou deti sprevádza priateľský, hádanky milujúci, Yetti, ktorý sa, ako v priebehu knihy vysvitne, snaží dostať k svojej rodine. Spočiatku je trochu skrytý, ale s postupom deja sa čím ďalej, tým viac odkrýva. Na každej strane je s deťmi a inými postavami, ktoré mu približujú každodenný svet našich detí.  Tematicky sa tu strieda viacero deťom známych i menej známych prostredí ako je domov, les, lúka, obchod, galéria. Celú knihu ukončuje zábavná hra, ktorá prepája všetky precvičované úrovne.

Ako matka štyroch detí som knihu poriadne otestovala aj v domácom prostredí. Moje deti sa dokázali s knihou zabaviť každý sám, ale aj spoločne, čo bolo sprevádzané salvami smiechu. Najviac ich zaujal režim dialógov a zvukov. So záujmom sledovali, čo postavy v knihe hovoria a aké zvuky sa kde skrývajú. Veľkým pomocníkom na ceste z nudy je ikona nahrávania a samozrejme chytľavé pesničky. Pri individuálnej hre sa ponorili aj do jednotlivých úloh. Vo veľkej miere vítam možnosť zaujať deti zmysluplným spôsobom, zatiaľ čo si my, ako rodičia, môžeme dopriať chvíľku ničím nerušených domácich prác :-D.

V neposlednom rade publikáciu odporúčam aj do logopedických ambulancií, poradenských centier, materských škôl a podobných zariadení. Pri logopedickej terapii je milým spestrením na precvičenie fixácie, či automatizácie hlások  pri dyslálii ako aj iných spomínaných zručností pri zložitejších  druhoch narušenej komunikačnej schopnosti.

Na záver by sme radi dôrazne upozornili, že  kniha nenahrádza logopedickú terapiu. V prípade, že má vaše dieťatko problémy s  výslovnosťou, je dôležité navštíviť logopéda, ktorý zacieli cvičenia a prácu s dieťatkom na jeho konkrétne problémy.  Každopádne je však milým a zábavným doplnkom logopedickej terapie.

 
 

CHCETE SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Zadajte súťažný kód z kartičky, a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny!

Kartička so súťažným kódom je v každej súprave elektronickej ceruzky s knižkou. Kód môžete použiť iba raz, po vyplnení údajov budete zaradení do zlosovania o skvelé ceny.
Podrobnosti súťaže nájdete TU.

SKVELÉ, KÓD JE V PORIADKU! TERAZ UŽ LEN VYPLŇTE ÚDAJE PRE ZAPOJENIE DO SÚŤAŽE!

Údaje označené hviezdičkou sú povinné *