Hravá príroda v našej škôlke

Svet detí v dnešnej dobe v našej kultúre je naozaj pestrý a veľmi podnetný. Deti sa tešia z krásnych chvíľ s blízkymi v rodine, v kolektívoch, s kamarátmi, v prírode a pri rôznych zážitkoch, ktoré im ponúkame.

Jedinečným spôsobom, ako deti zabaviť, zaujať a vzdelávať je práca a hra s knihou. Pracujem ako učiteľka v materskej škole a práve tu sa mi do rúk dostali knihy z vydavateľstva Albi. Tieto hovoriace knihy s hovoriacou ceruzkou ma hneď nadchli. Digitálne technológie, ktoré nás obklopujú sa týmto unikátnym spôsobom, hravou a zábavnou formou dostali cez tieto knihy aj do detských rúk.

V predškolskom roku väčšina detí ešte nevie čítať ale v hre s knihou akoby čítať vedeli. Ikony deťom napovedia a usmernia ich ako s knihou pracovať ako si zvuky vypočuť a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Počas tohto leta sme sa s deťmi najviac zabávali s knihou Hravá príroda. Kniha nás sprevádzala na vychádzkach, výletoch do prírody aj v hrových činnostiach v triede. Počas hier deti skúmali knihu a rozširovali si svoje vedomosti a zručnosti. Zo začiatku bola potrebná spolupráca s učiteľkou, napríklad pri spoznávaní ikoniek, pri manipulácia s ceruzkou a pri riešení jednoduchých kvízov. Deťom v predškolskom veku postačovali základné informácie, páčili sa im zvuky a zvládali aj jednoduché zábavné hry. Pomocou ilustrácií a opisov deti ľahko pochopili striedanie ročných období, zapamätali si názvy zvierat, živočíchov a rastlín.

Kniha Hravá príroda je pre deti vhodná, pretože konkrétne a zrozumiteľne predkladá informácie z prírody, ktoré sa deťom inak podrobne predstaviť nedajú napríklad život pod zemou, život vo vode, životný cyklus a podobne. Za pozitívne pri práci s knihou považujem to, že deti vnímajú viacerými zmyslami (hmat, zrak, sluch). Deti pozitívne reagovali aj na ceruzku, ktorá bliká, má tvar panáčika a rozpráva. Hlasy sú veľmi príjemné, reč zrozumiteľná, plynulá, v prijateľnom tempe pre detské vnímanie. Ilustrácie reálne zobrazujú život z prírody a obrázky sú vhodne rozložené v priestore dvojstrán. Oceňujem aj minimálne využitie písma a to, že použité písmo je veľké tlačené, ktoré je deťom najbližšie.

Pri hre s knihou v spolupráci dieťa a dospelý, je potrebné deti usmerňovať, aby si vypočuli celú myšlienku, komentár k zvolenému obrázku, aby zbytočne neklikali. Tiež je potrebné aby sa postupne naučili vnímať text s porozumením. Porozumenie textu je dobré si overovať otázkami typu: Čo si sa dozvedel? Ako sa to volá? …Kniha je veľmi nápomocná k rozvoju vedomostí, slovnej zásoby, vyjadrovacích schopností, vizuomotoriky a sústredenosti.

            Ako učiteľka v materskej škole sa teším na zábavu s deťmi s ďalšími knihami z vydavateľstva Albi. Knihu doporučujem aj do rodín, školských klubov kde určite poslúži a zabaví dnešné zvedavé a šikovné deti. 

Text: Renáta Kisová, SMŠ PrimaKids Foto: Nikola Magyarová, SMŠ PrimaKids

 
 

CHCETE SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Zadajte súťažný kód z kartičky, a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny!

Kartička so súťažným kódom je v každej súprave elektronickej ceruzky s knižkou. Kód môžete použiť iba raz, po vyplnení údajov budete zaradení do zlosovania o skvelé ceny.
Podrobnosti súťaže nájdete TU.

SKVELÉ, KÓD JE V PORIADKU! TERAZ UŽ LEN VYPLŇTE ÚDAJE PRE ZAPOJENIE DO SÚŤAŽE!

Údaje označené hviezdičkou sú povinné *