Jazyk ako melódia a gramatika hrou. Poznáte metódu Helen Doron English?

„Metóda Helen Doron English imituje proces, ktorým sa malé dieťa učí svoj materský jazyk,“ hovorí o výuke angličtiny Barbora Tošenovská, ktorá vedie pobočky škôl využívajúcich tieto princípy po celej Českej republike. Novo spolupracovala s ALBI na knihe, ktorá bude baviť nielen Vaše ratolesti.

Kedy ste sa po prvýkrát stretli s metódou Helen Doron English?

Helen Doron English som sa po prvýkrát dopočula na jeseň roku 2003 od manžela svojej kamarátky. Vtedy som študovala na VŠ a súčasne si privyrábala ako prekladateľka v jeho firme. Jedného dňa mi zavolal a povedal, že na internete našiel hrozne zaujímavý program na výuku angličtiny pre deti a že by bolo skvelé, keby taká malá škola existovala aj u nás v Opave. Mne sa tá myšlienka hneď zapáčila, a tak sme sa rozhodli, že spoločne vyrazíme na výzvedy do poľského mesta Tychy, kde jednu z pobočiek prevádzkovali. V Tychy som prvýkrát na vlastné oči videla, s akým nadšením môžu deti dochádzať do „školy“ a že skutočne existuje spôsob, ako celkom prirodzene a nenásilne, pritom ale mimoriadne efektívne, učiť deti anglicky.

Mgr. Barbora Tošenovská, metodička a dlhoročná lektorka programu Helen Doron English

Ako ste sa stali manažérkou jazykovej školy Helen Doron?

Po mojej prvej návšteve nabrali záležitosti pomerne rýchly spád a už v septembri 2004 sme v Opave otvárali prvé výukové centrum HDE v ČR a rozbiehali pilotnú výuku. Už po pár mesiacoch bolo jasné, že HDE je zásah do čierneho. V januári 2005 sme preto podpísali zmluvu na výhradné zastúpenie pre celú ČR. Postupom času a s narastajúcim počtom nových pobočiek sa začala meniť aj hlavná náplň mojej práce – miesto výuky detí som sa začala venovať správe a vedeniu pobočiek, náboru nových učiteľov a licenčných partnerov, rozvoju našej franšízovej siete a poradenstvu v oblasti výuky anglického jazyka.

Existuje 85 aktívnych pobočiek, do ktorých dochádza viac než 9000 študentov. Vyzerá to ako obľúbená učebná metóda. V čom je jej hlavná prednosť?

Metóda Helen Doron v podstate imituje proces, ktorým sa malé dieťa učí svoj materský jazyk. Využíva princípy, ktoré sú pre človeka celkom prirodzené a automatické. Učí jazyk kombináciou vizuálnych, auditívnych a pohybových vnemov a nestavia na už nabitej slovnej zásobe z materského jazyka. Práve preto sa pomocou nej môžu učiť aj tie úplne najmenšie deti.

Vo Vašej výuke využívate tzv. technológiu rozšírenej reality. Mohli by sa popísať, čo to vlastne je?

Rozšírená realita (augmented reality) je označenie pre zobrazenie niečoho reálneho, doplneného o digitálne prvky. Jedná sa o relatívne mladú technológiu, ktorá ponúka využitie v rade rôznych odvetví, napr. vo vzdelávaní. Niektoré z učebníc HDE sú doplnené o prvky, ktoré prostredníctvom špeciálnej aplikácie, ktorú si študent stiahne do tabletu alebo smart telefónu, premenia statickú publikáciu na interaktívnu učebnú pomôcku. Technológia rozšírenej reality v tomto konkrétnom prípade totiž umožňuje „oživenie“ ilustrovaných postavičiek do 3D rozmeru.

S ALBI ste vytvorili projekt MY FIRST ENGLISH. O čo vlastne ide?

Spolupráca HDE S ALBI je prvou svojho druhu, ktorú sme za dobu nášho fungovania realizovali, a ja som z nej nadšená. Výstupom prvého spoločného projektu je krásna interaktívna kniha určená k výuke a precvičovaniu angličtiny pre deti od 3 do 7 rokov. Kniha obsahuje osem obľúbených tém a učí deti slovnú zásobu a jednoduché vetné štruktúry zábavnou formou pomocou veselých pesničiek a hravých kvízov. Okrem základných inštrukcií pre prácu s kúzelnou Albi ceruzkou je celá kniha iba v angličtine, pretože v Helen Doron neprekladáme, ale učíme deti premýšľať v angličtine.

Učíte deti vnímať angličtinu ako druhý jazyk, nie ako cudzí jazyk. Aký sa kladie dôraz napríklad na gramatiku?

Gramatika, akokoľvek je neobľúbená, je zásadná pri výuke každého jazyka a rovnako je tak u HDE. Naučiť sa jazyk bez toho, aby sme zvládli jeho gramatické štruktúry, dosť dobre nejde. Najmenšie deti prijímajú gramatické štruktúry automaticky a celkom prirodzene z toho, čo počujú od učiteľa, a z nahrávok, ktoré im doma rodičia prehrávajú. Gramatika sa im nevysvetľuje, ani neprednáša. U niekoho to teda môže vzbudiť dojem, že v HDE gramatiku nepovažujeme za dôležitú a jej výuke sa nevenujeme. Opak je ale pravdou – jedná sa o cielený proces. Pravidelným opakovaný počúvaním konkrétnych a špeciálne zostavených nahrávok zaistíme našim študentom každodenný kontakt s angličtinou. Tak postupne docielime toho, že dieťa začne automaticky prijímať a osvojovať si základné gramatické štruktúry. Vo vyučovacích hodinách potom ich využitie precvičujeme prostredníctvom stolových a kartových hier, súťaží a iných zábavných aktivít.

Od koľkých rokov sa môžu deti učiť jazyk touto metódou? Vieme, že Vaša dcéra začala  angličtinou už v 8 mesiacoch. Ako teda prebiehajú kurzy pre tých najmenších?

Výuka najmladších detí prebieha v malej skupinke maximálne 8 detí a výhradne v angličtine. Rozdiel oproti kurzom pre staršie deti je v tom, že na každej hodine je súčasne prítomný aj rodič, ktorý sa výuky aktívne zúčastní spoločne s dieťaťom. Úplným základom je pravidelné, každodenné počúvanie podprahových nahrávok v domácom prostredí, vďaka ktorému dieťa postupne nasáva melódiu, rytmus a základné gramatické štruktúry anglického jazyka. S angličtinou je tak v každodennom kontakte a osvojuje si jazyk celkom prirodzene, rovnakým princípom ako svoj materinský jazyk. S Helen Doron sa môžu učiť deti už od 3 mesiacov veku.

Pamätáte si prvú anglickú riekanku alebo pesničku svojej dcéry?

Samozrejme. Bola to obdoba riekanky „Varila myšička kašičku“, tzv. tickle-touch rhyme:

Slowly, slowly, very slowly creeps the garden snail.
Slowly, slowly, very slowly up the garden rail.
Quickly, quickly, very quickly runs the little mouse.
Quickly, quickly, very quickly to his little house.

V jednom rozhovore ste povedali, že deti sú do svojich 7 rokov ako špongia...

Malé deti sú schopné osvojiť si akékoľvek množstvo jazykov, ktorým sú pravidelne a opakovane vystavené. Nemusia byť z bilingválnej rodiny, aby sa mohli naučiť viac než svoj materský jazyk. Dôvod je prostý. V okamihu narodenia je automatické prijímanie melódie, rytmu a štruktúry jazyka pravdepodobne tou najkomplexnejšou schopnosťou, ktorú človek má. Do siedmych rokov sú všetky vnemy súvisiace s jazykmi ukladané do rovnakej oblasti mozgu. Po dovŕšení siedmych rokov sa pre jednotlivé reči vytvárajú vlastné siete neurónov, každý jazyk už má v mozgu svoje samostatné jazykové centrum. Práve preto je pre malé deti ďaleko ľahšie než pre dospelých učiť sa nový jazyk. Stačí, keď je splnená jedna základná podmienka, a tou je práve zaistenie pravidelného opakovaného kontaktu s daným jazykom.

Dala by sa táto metóda použiť napríklad aj vo výuke seniorov?

Metóda sa iste dá aplikovať na akúkoľvek vekovú kategóriu, teda aj na seniorov. Určite by som ale nepredpokladala, že budú vo výuke postupovať rovnako rýchlo ako deti – práve kvôli dôvodom, ktoré uvádzam vyššie.

Aký je váš názor na „klasickú“ školskú výuku cudzích jazykov?

Úroveň výuky jazykov v štátnom školstve, a hlavne to platí pre základné školy, sa síce za posledných 10 rokov zvyšuje, podľa môjho názoru ale stále zďaleka nie je dostačujúca. Nechcem sa dotknúť niektorých vynikajúcich kolegov angličtinárov tým, že by som všetkých hádzala „do jedného vreca“. Viem, že aj tí vynikajúci, tu sú. Ako metodička a trénerka učiteľov anglického jazyka na základných školách tiež viem, že veľké percento angličtinárov nemá dostatočnú jazykovú vybavenosť na to, aby mohli kohokoľvek učiť. Veľakrát tiež nemajú optimálne podmienky pre výuku, potrebné technické zabezpečenie, pomôcky a tak ďalej. V neposlednej rade k tomu všetkému niektorí musia ešte bojovať s nedostatočnou podporou vedenia. Všetky tieto aspekty sa potom pochopiteľne do úrovne výuky na školách každodenne premietajú a výsledky detí sú, aké sú...

Dá sa pomocou HDE naučiť aj iný jazyk ako angličtina? A pokiaľ áno, plánujete to do budúcna vo Vašich pobočkách?

HDE je program zameraný čisto na angličtinu. Jeho vývoj do súčasnej podoby trval 35 rokov. Nie som si istá, či by bolo možné program tak povediac „preklopiť“ do iného jazyka a súčasne zachovať všetku jeho kvalitu a efektivitu. V túto chvíľu určite nič podobného neplánujeme.

Čo by ste poradili maminkám, ktoré chcú s touto metódou začať?

Záujemcov o výuku by som nasmerovala na stránku helendoron.sk. Vyplnením a odoslaním jednoduchého formulára tak získajú možnosť navštíviť so svojimi deťmi ukážkovú hodinu na pobočke, ktorú si sami zvolia. Ukážková hodina je zdarma celkom nezáväzná. Pri návšteve pobočky sa potom maminky dozvedia všetko nevyhnutné o organizácii výuky, prevádzke v našich centrách a budú si môcť prehliadnuť naše výukové materiály.

V tejto dobe mnoho kurzov prebieha nedobrovoľne online. Sú to aj kurzy HDE?

Pri prepuknutí koronavírusovej krízy v marci 2020 a následnom uzatvorení škôl bola práve HDE, ktorá celý svoj program ako prvá, previedla do online režimu. Aj keď sa už nemôžeme dočkať, kedy všetkých našich klientov znovu privítame v našich pobočkách, sme pyšní na to, že sa život v HDE nezastavil a že pre svojich klientov aj v dobe krízy máme riešenie, a aj počas tejto, pre všetkých mimoriadne ťažkej situácie, zostávame zárukou toho najkvalitnejšieho dostupného vzdelania pre ich deti.

Metódu založila pred tridsiatimi rokmi lingvistka Helen Doron, keď sledovala svoju dcérku, ako sa učí hrať na husle. Metóda Suzuki, ktorú jej dcéra pri hre používala sa zameriava na melódiu, nie na noty. Helen Doron si uvedomila, že rovnaký podobný princíp by sa dal aplikovať aj pri výuke cudzích jazykov. Zostavila tak špeciálnu metodiku, s ktorou sa preslávila po celom svete.

Text: Viola Černodrinská Foto: Archiv B.Tošenovskej, HDE a Getty Images

 

 
 

CHCETE SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Zadajte súťažný kód z kartičky, a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny!

Kartička so súťažným kódom je v každej súprave elektronickej ceruzky s knižkou. Kód môžete použiť iba raz, po vyplnení údajov budete zaradení do zlosovania o skvelé ceny.
Podrobnosti súťaže nájdete TU.

SKVELÉ, KÓD JE V PORIADKU! TERAZ UŽ LEN VYPLŇTE ÚDAJE PRE ZAPOJENIE DO SÚŤAŽE!

Údaje označené hviezdičkou sú povinné *